Prisar

Sommarsesongen.


Hytte ei veke.

Kr. 5500,- inkludert ubåt

Hytte ei veke utan båt

Kr. 4500,

Hytte første dag.

kr. 900,- deretter kr.700,- pr dag

Ved bruk av sengetøy

kr. 100,- ekstra pr.person

Hytte, berre helg/weekend fre-man

kr. 2500,-


Guida tur


Turgruppe min 6 personar inntil 4 timarstur

kr. 300,- per person

Heildagstur min 6 personar 

kr. 500,- per person

Desom gruppa berre ynskjer ein turleiar er det halv pris

Om du har andre ynskjer, ta kontakt for ein pakkepris


Småviltjakt og fiske

  • Dagskort
  • Vekekort
  • Sesongkort


Dette er prisar i hovudsesongen. Det vil verte rabattar av ulik storleik i kantsesongane.

Hjortejakt må avtalas særskilt då vi lagar ein pakkepris etter kva den enkelte gest ynskjer av tilrettelegging. Du kan velge med eller utan gevær, med eller utan kjøtt, fritt dyr, kalv, ungdyr, kolle eller bukk, servering med mer .


Ta kontakt for meir informasjon om detta.