Prisar

Sommarsesongen.

Hytte ei veke. Kr. 5500,- inkludert ubåt


Hytte ei veke utan båt Kr. 4500,


Hytte første dag.
kr. 900,- deretter kr.700,- pr dag


Ved bruk av sengetøy
kr. 100,- ekstra pr.person


Hytte, berre helg/weekend fred-mand
kr. 2500,-


Guida tur

Turgruppe min 6 personar inntil 4 timarstur

kr. 300,- per person
Heildagstur min 6 personar

kr. 500,- per person
Desom gruppa berre ynskjer ein turleiar

halv pris
Om du har andre ynskjer, ta kontakt for ein pakkepris
Småviltjakt og fiske
  • Dagskort
  • Vekekort
  • Sesongkort

Dette er prisar i hovudsesongen. Det vil verte rabattar av ulik storleik i kantsesongane.

Hjortejakt må avtalas særskilt då vi lagar ein pakkepris etter kva den enkelte gest ynskjer av tilrettelegging. Du kan velge med eller utan gevær, med eller utan kjøtt, fritt dyr, kalv, ungdyr, kolle eller bukk, servering med mer .

Ta kontakt for meir informasjon om detta.